Kinesiofobi

http://thesightseer.org/book/silent-night/ …har inget med rädsla för kineser att göra. Kinetik = läran om rörelse ur mekanisk synvinkel. Man menar att patienter som har ont t ex i en led är rädd för att utsätta sig för rörelser som ökar smärtan vilket ju inte är svårt att förstå. Men om den rädslan är för stark så att  rörelser undvikes i för hög grad, så  förvärrar det  situationen.
Evaluation of kinesiophobia and its correlations with pain and fatigue in joint hypermobility syndrome/ehlers-danlos syndrome hypermobility type heter en färsk publikation av Marco Castori där han påvisar samband mellan kinesiofobin och den kroniska tröttheten.  En viktig behandlingsstrategi vid EDS/HMS smärtor är därför att försöka övervinna denna rädsla och träna trots att det gör ont (lätt att säga). Denna strategi har dock visat sig gynna patienter på sikt men kan vara svår att acceptera för många i början.  Samma resonemang ser man vid andra smärt och trötthetstillstånd där man ej nämner överrörlighet som ev orsaksfaktor.  Det här med smärta och kronisk trötthet finns det ju andra spekulationer kring om utan att blanda in hypermobilutet eller EDS.  Fibromyalgi brukar anges som en orsak ibland, whiplashskada en annan , Myalgisk Encefalit ME/CFS (chronic fatigue syndrom) en annan beteckning. Frågan är om inte alla dessa ”åkommor” ändå kan ha ett gemensamt ursprung, som t ex defekt bindväv/kollagen (med eller utan uppenbar hypermobilitet).  Finns i alla fall olika åsikter beträffande dessa frågor. Hypermobilitet t ex nämns inte alls i följan de artikel
Pain in patients with chronic fatigue syndrome: time for specific pain treatment?
Vore spännande om man en vacker dag kunde väva ihop alla dessa trådar och ge drabbade patienter ett adekvat konkret förklaring till orsaksmekanismerna och därmed kunna erbjuda effektivare behandling.


Kommentera

enter site E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

http://sundialdesign.com/a-memorable-party-with-music-by-robert/