artrit vid EDS/HMS

http://kootenayhomes.com/listing/ Redan innan jag blev förtrogen med EDS/HMS begreppet så mötte jag ibland i egenskap av ”landsorts barnreumatolog” unga patienter som beskrev en övergående men  återkommande ledsvullnad, ofta i knäna.  Reumatiska ledinflammationer kan förvisso variera under en tid men brukar ej försvinna av sig själv. Därför har jag haft svårt att tolka ledsvullnader som beskrivs av föräldrar eller t o m konstateras av mig, men som utan behandling bara kommer och går spontant. Särskilt i fall när inget annat pekar på barnreumatism såsom ärftlighet, avvikande lab prover och där rörelseförmågan bibehålls. Ibland förekom i dessa fall  mycket fysisk aktivitet innan svullnaden uppkom.

where to buy isotretinoin Men en ledsvullnad kan även uppstå i instabila leder pga  traumatiskt betingad  inflammation som ogynnsam belastning  kan åstadkomma. Ömhet och värmeökning ingår då också och kanske även morgonstelhet. Alltså förbryllande likt reumatiska tillstånd ibland.

Alltså, viktigt i dylika fall ta en anamnes, familjehistoria med utgångspunkt överrörlighetsproblematik. Luxationer osv?  Och en undersökning bör omfatta bedömning av ev överrörlighet i inte bara fingrar handleder osv enligt Beightonskalan utan även käkleder, axlar, höfter, fotleder.

Följande fallbeskrivning av en 9-åring  belyser hur felbedömning kan inträffa om man ej har EDS/HMS i bakhuvudet.

A ‘benign’ condition masquerading as arthritis

i korthet en partiell korsbandsskada i ett knä som gav upphov till inflammation som tolkades som reumatism. Magnetkamera avslöjade orsaken och kompletterande utredning påvisade en http://roxanamuise.com/tag/space-saving-kids-beds/feed uttalad överrörlighet (hypermobilitets syndrom).


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *