Hjälpmedel

Fotoalbum:

buy Lyrica cheap Hjälpmedel i vardagen (kommer)

buy Gabapentin online without dr approval Ortoser (kommer)

source site  

Hjälpmedel

Landstinget/regionen och kommunen har delat ansvar för hjälpmedel för det dagliga livet. Få råd i hur du ska gå till väga för att få de hjälpmedel du behöver:

Funkaportalens hjälpmedelsguide 

Hjälpmedel för det dagliga livet 1177

Stöd och Hjälpmedel  1177

 

Ortoser

Ortopedtekniska hjälpmedel är ortoser, proteser och ortopediska skor. De är till för att korrigera eller kompensera om man har en funktionsnedsättning eller saknar en kroppsdel. Landstinget ansvarar för ortopedtekniska hjälpmedel och vad du kan få hjälp med är olika från landsting till landsting. Kontakta ditt landsting eller gå in på deras hemsida för att få mer exakt information. För att få ditt ortopedtekniska hjälpmedel krävs att någon förskrivet det åt dig, en läkare eller specialist av något slag.

Jämtlands läns landsting

Landstinget Blekinge

Landstinget Dalarna

Landstinget Kronoberg

Landstinget Sörmland

Landstinget Västernorrland

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Värmland

Landstinget i Västmanland

Landstinget i Östergötland

Norrbottens läns landsting

Region Gotland

Region Halland

Region Skåne

Stockholms läns landsting

Norrtälje

Västerbottens läns landsting

Västra Götalandsregionen

Örebro läns landsting