Tumme mot handled

Tumme mot handled. Ger poäng med Beightonskalan men är enskilt ingen manifestation av betydelse om det inte kopplas samman med smärtproblematik.