EDS Society

follow site EDNF heter numer Ehlers-Danlos Society och har sin sida här!

http://rnrorganisation.co.uk/blogs/tag/transformation/ Differential diagnosis and diagnostic flow chart of joint hypermobility syndrome/ehlers-danlos syndrome hypermobility type compared to other heritable connective tissue disorders.

get link EDS Society  är en riktig guldgruva om man vill ta del av färska forskningsrön och översikter i form av presentationer i PDF format.

Många välkända internationella experter medverkar och jag anser att allt är seriöst och vederhäftigt.  Man perkar bl a på att EDS-ht är så mycket mer än bara överrörlighet och lite värk. Man framhäver comorbiditeten, multisystemsymptomen.

Mycket av det som lätt klassas som psykosomatiskt har sin grund i dysautonomin, dvs avvikelser i det autonoma nervsystemet, något som beskrivs väldigt väl.

Även problem av typen ADHD kan förklaras på samma sätt.

Proving the Obvious: Next Steps for the Demystification of Ehlers Danlos Hypermobility Type Borde sättas i handen på alla tvivlande läkare !
Too Tired EDS and Fatigue av USA förkämpe kring EDS/HMS Brad Tinkle
What 350 HEDS patients taught me in 2013 ! utav nestorn själv professor Rodney Grahame London.

Men leta gärna själv bland alla föreläsningar och färggranna presentationer på följande länkar

Här alla bidrag från konferens 2013

Här alla bidrag från konferens 2014