HMSA

HMSA = Hypermobility Syndromes Association

http://alpineguide.cz/cs--kurzy-lezeni-na-ledu Kolla på:   hypermobility.org

go to link alltså den engelska stödföreningen för hypermobilitetssyndrom där man inte gör någon skillnad på EDS-ht och HMS(=JHS)
Här ligger vi rejält i lä i vårt land !
Brukar hänvisa till artiklarna Hypermobility & Illness
där författaren utvecklar en modell för hur överrörlighetssyndromen hänger ihop.

http://lavoixduyemen.com/en/2013/05/26/the-birth-of-a-yemeni-social-network/3307/ samt framför allt Clinician´s Guide to JHS som ger en bra sammanfattning om tillståndet.

Ehlers-Danlos riksförbund i all ära men det skulle också behövas en förening som kan ta emot den stora gruppen som ingen vill sätta diagnos på, eller kanske inte uppfyller dom gamla (förlegade) kriterierna på EDS, men som definitivt har samma typ av ärftliga åkomma, fast kanske inte precis enligt boka.