Om sidansvarig

Eric Ronge heter jag som är ansvarig för denna webbplats.
Jag har varit överläkare vid barnmedicinska kliniken i Skövde från 1977 till 1 april 2017 då jag lämnade landstinget helt. Fast under de senaste åren efter pensionen  2008 har jag successivt gått ner i arbetstid, men också ägnat mig alltmer åt hypermobilitetsproblematik och Ehlers-Danlos syndrom.
Som ansvarig för bland annat barnreumatologin har jag sett många unga individer med ledbesvär genom åren. Bland dem som ej visade sig ha en reumatisk sjukdom kunde jag ganska ofta ställa diagnosen EDS-HT/HMS. men för att upptäcka dessa patienter måste man ha de ”rätta glasögonen” på sig. Det vill säga, veta vad man skall undersöka och vad man skall fråga om. När jag slutade hade jag en lista på uppåt 200 familjer som jag hade träffat med EDS/HMS frågeställning, ofta utifrån att den diagnosen redan fanns hos förälder.

http://mo-pie.com/?page_name=index-105 Från att tidigare jobbat en del med programmering (Clipper, VB6) och hemsidor och därigenom  bekantat mig med html och php så var det ändå Ulrika – själv erfaren web publicist – som introducerade mig för publiceringsverktyget WordPress.  Blev så otroligt enkelt att publicera utan omvägar via lokal server och ftp som jag annars jobbat en hel del med. Kunde nu lägga tonvikten på innehållet snarare än utformningen och kod pillande även om det behövs emellanåt också. Genom henne fick jag även upp ögonen för hur illa behandlade många EDS patienter är i sjukvården men också att man kan upprätthålla god livskvalitet genom att anamma en positiv attityd och acceptera livet som den är.  .

Ulrikas blogg återfinns på ” http://chennaitrekkers.org/category/environment/tree-plantation/page/2/ Inte bara sjuk”.

see EDS och HMS är med andra ord ett starkt försummat område inom sjukvården med stora brister beträffande kunskap och handläggning.