Om sidansvarig

Eric Ronge heter jag som är ansvarig för denna webbplats.
Jag är överläkare vid barnmedicinska kliniken på Kärnsjukhuset i Skövde sedan 1977.
Som ansvarig för bland annat barnreumatologin har jag sett många unga individer med ledbesvär genom åren. Bland dem som ej visar sig ha en reumatisk sjukdom kan jag ganska ofta numer ställa diagnosen EDS-HT/HMS. men för att upptäcka dessa patienter måste man ha de ”rätta glasögonen” på sig. Det vill säga, veta vad man skall undersöka och vad man skall fråga om.

Från att tidigare jobbat en del med programmering och hemsidor och därigenom  bekantat mig med html och php så var det ändå Ulrika – själv erfaren web publicist – som introducerade mig i publiceringsverktyget WordPress.  Blev så otroligt enkelt att publicera utan omvägar via lokal server och ftp. Kunde lägga tonvikten på innehållet snarare än utformningen och kod pillande även om det behövs emellanåt också. Genom henne fick jag även upp ögonen för hur illa behandlade många EDS patienter är i sjukvården men också att man kan upprätthålla god livskvalitet genom att anamma en positiv attityd och acceptera livet som den är.  .

Ulrikas blogg återfinns på ”Inte bara sjuk”.

EDS och HMS är med andra ord ett starkt försummat område inom sjukvården med stora brister beträffande kunskap och handläggning.