Hem » He had my gun but he had the body mighty anyway

He had my gun but he had the body mighty anyway

by Hypermobilitet

Han hade mitt vapen men han hade ändå kroppen mäktig

Allvarligt talat, hur ofta ställer vi oss själva detta utmanande spörsmål: ”Vad kan jag inte konfrontera trots att jag äger de materiella verktyg jag behöver?” Och när vi menar ”verktyg”, talar vi naturligtvis bildligt. I detta sammanhang är ’han hade mitt vapen men han hade ändå kroppen mäktig’ ett intressant exempel som ska belysas.

Bildligt talat representerar ”mitt vapen” alla de resurser, färdigheter och förmågor vi har. ”en mäktig kropp”, å andra sidan, symboliserar utmaningarna vi står inför – de är massiva, skrämmande och skrämmer oss till kärnan. De kan vara som en formidabel motståndare på en brottningsmatch.

Vårt innersta jag vs våra utmaningar

I en sådan duell, vem vinner? Oavsett hur mycket vi är ’beväpnade’, är det ibland överväldigande att stå inför det vi fruktar mest. Hur kan man övervinna detta?

  • Genom att omdefiniera vår inställning till utmaningar
  • Genom att se vårt ”vapen” (våra förmågor) som en tillgång snarare än en solklar rättighet
  • Genom att insistera på att granska och omforma vår rädsla

Genom att göra så kan vi förändra matchens utfall.

Utmärkt Dåligt Okänt
Våra resurser och färdigheter Våra egna rädslor och osäkerhet Utmaningarnas utfall
Det stöd vi får Rädslan för misslyckande Vårt framtida jag
Vår vilja att ändra Våra förutfattade meningar Utmaningarnas omfattning
Vårt verktyg för att kämpa – vapnet” ”Den mäktiga kroppen” som skrämmer oss Life’s unpredictable game

Vapnet och den mäktiga kroppen – slutord

Så, nästa gå

Relaterade inlägg

Hypermobilitet är en svensk gratistidning och webbplats med inriktning på nöje, kultur, teknik, livsstil och mat.

 

Chefredaktör & VD:

Carl Rasmusson

Senaste inläggen

u00a92022 Soledad, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign